Gelderlanders slapen onrustigst, Zuid-Hollanders minst fit wakker

Lockdown: Nederlander slaapt slechter in en staat moeilijker op 

Bijna een derde van de Nederlanders slaapt tijdens deze harde lockdown onrustiger en komt moeilijker uit bed dan vóór de coronacrisis. In Groningen hebben ze de meeste moeite om de slaap te vatten, in Gelderland slapen ze het onrustigst en Zuid-Hollanders worden het minst uitgerust wakker.

Dat blijkt uit landelijk onderzoek in opdracht van slaapspecialist Swiss Sense, uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Ruim 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, zowel werkend als niet-werkend, zijn in januari ondervraagd over hun nachtrust in coronatijd. Uit het onderzoek blijkt dat de crisis waarin we verkeren duidelijk impact heeft op ons slaapgedrag. Per provincie zijn opvallende verschillen te zien.

Gepieker
Landelijk heeft 22 procent van de respondenten meer moeite om in slaap te vallen dan vóór de coronacrisis. Uitgesplitst naar provincies spant Groningen de kroon: daar geeft 33 procent aan moeilijker de slaap te vatten. De beste slapers wonen in Drenthe: slechts 11 procent heeft daar momenteel moeite met inslapen.

Van de mensen die niet kunnen slapen, piekeren Groningers naar verhouding het meest over hun eigen gezondheid: 40 procent van de respondenten uit die provincie ligt daar wakker van. Dat is ruim boven het landelijk percentage van 32 procent. Inwoners van Flevoland liggen letterlijk en figuurlijk het minst wakker van gezondheidsproblemen: 18 procent. In Limburg maken ze zich aanmerkelijk drukker om de gezondheid van naasten. 38 procent geeft aan daar zorgen om te hebben, terwijl 29 procent ongerust is over de eigen gezondheid.

Onrustige nachten
Het merendeel (44 procent) van de Nederlanders doet niets speciaals om alsnog in dromenland te geraken. Als er wél een activiteit wordt ondernomen, is in veel provincies tv-kijken de meest genoemde bezigheid. Alleen inwoners van Utrecht verkiezen ‘op de smartphone kijken’ en lezen boven de tv. Lezen wordt ook veel genoemd door inwoners van Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Holland. In Limburg luisteren ze liever muziek.

Als we eenmaal de slaap hebben gevat, is de kwaliteit van de nachtrust een stuk minder dan vóór corona. Vergeleken met de periode voorafgaand aan de coronacrisis slaapt bijna een op de drie Nederlanders (31 procent) onrustiger. In Gelderland en Friesland kunnen ze daar het meest over meepraten. Daar geeft 40 procent aan nu onrustiger te slapen. In Drenthe daarentegen liggen de verhoudingen duidelijk anders: daar heeft respectievelijk 15 procent onrustiger nachten dan voorheen.

Fris en fruitig
Na de slechtere nachtrust hebben Nederlanders meer moeite om op te staan dan vóór de coronacrisis. Utrechters hebben de twijfelachtige eer die lijst aan te voeren. 38 procent van de Utrechters geeft aan er nu meer moeite mee te hebben dan vóór Covid-19, boven het landelijke percentage van 32 procent. De uitkomst van Limburg is opvallend. Hoewel Limburgers naar verhouding lastig in slaap vallen, geeft ‘slechts’ 25 procent aan meer moeite te hebben om uit bed te stappen.  

Verder geeft 39 procent van de Nederlanders aan minder uitgerust en minder energiek wakker te worden dan vóór de pandemie. Vergeleken met andere provincies worden Zuid-Hollanders het minst fit wakker. 44 procent van de respondenten is het eens met de stelling nu minder uitgerust en energiek het bed uit te stappen. Relatief gezien worden ze in Flevoland (32 procent) het meest fris en fruitig wakker.

Om op te laden en als onderbreking tussen het vele online vergaderen door doen we overdag vaker een powernap dan voor de coronacrisis. 14 procent van de Nederlanders neemt nu vaker zo’n pauze om de dag door te kunnen komen. Van alle provincies zit Flevoland daar ruim boven: 25 procent van de inwoners zegt nu vaker een kort slaapje te doen. In Zeeland en Limburg lijken ze dat het minst nodig te hebben: slechts 9 procent doet vaker een powernap.

Contact

PR & Communications Swiss Sense
Renée Rijken
E-mail: press@swisssense.com

Back to Newsroom